SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Adresa prevádzky a poštová adresa

SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
OC Roca
Južná trieda 117
040 01  Košice
Slovenská republika

Informácie o produktoch:
Email: info@blumio.sk
Tel.: +421 905 686 813

Informácie o stave a vybavení objednávky:
Email: expedicia@blumio.sk
Tel.: +421 915 937 402

Fakturačná adresa:
SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
Vislanka 9
065 41  Vislanka
Slovenská republika
IČO: 44969147
IČ DPH: SK2022938720
DIČ: 2022938720

Kontrolný orgán

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov